Det er altid dejligt at læse kompetente svar fra Tekniq´s tekniske konsulent Birger Christiansen. Han forstår om nogen, at skrive korte klare svar på tekniske spørgsmål. Også de svære komplicerede emner bliver bragt ned på jorden i et forståeligt sprog.

Nedenfor er er et spørgsmål fra en installatør og Birger Christiansens kompetente svar:

Spørgsmål

“Hvordan sikrer jeg, at jeg lovligt kan montere et armatur, som kunden selv har købt på nettet?”

 

Svar

“Hvis produktet er VA-godkendt og fremgår af listen på ETA-Danmarks hjemmeside, kan du lovligt montere det.

Er produktet ikke VA-godkendt, skal bygningsejer sikre dokumentation i henhold til Bygningsreglementet. Her er en tysk, hollandsk eller svensk godkendelse ikke nok. Bygningsreglementet foreskriver nemlig, at et produkt enten skal være CE-mærket i forhold til en harmoniseret standard eller have gennemgået en førstegangsafprøvning, som dokumenterer, at produktet lever om til de danske krav. Disse krav er angivet i Bygningsreglementets kapitel 24 og omfatter et krav til leverandøren om anvendelse af et kvalitetssystem, der sikrer, at det leverede armatur har samme egenskaber som det førstegangsafprøvede armatur. De relevante krav for Danmark er for eksempel driftstryk, støjgruppe og holdbarhed.

Bestemmelsen gælder for alle produkter i en vand- eller afløbsinstallation.”