“Trods tossede lovgivningskrumspring i 2020 kan vi godt tillade os at gå optimistisk ind i det nye årti.”, sådan starter direktøren for Drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte sin nytårshilsen. Og han fortsætter:

“Et bredt flertal i Folketinget har med en ambitiøs klimalov lagt en klar linje for, hvor vi skal hen. Nu er det op os i erhvervslivet at levere realistiske, grønne løsninger. Her er klimapartnerskaberne et vigtigt første skridt.

Om godt en uge tager vi hul på et nyt årti. Det bliver et årti, hvor omstillingen af transporten for alvor skal accelereres, så vi kan nå den nye Klimalovs mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Først og fremmest skal Klimaloven udmøntes i en mere detaljeret klimaplan, som regeringens klimapartnerskaber i øjeblikket arbejder på fuld tryk på at levere input til. Drivkraft Danmarks deltager aktivt i flere af partnerskaberne, hvor vi især har fokus på markedsgørelse af de grønne løsninger med forbrugerne i centrum.

På den korte bane starter årtiet dog lidt mere lavpraktisk for vores branche med introduktionen af en helt ny benzinstandard (E10) med 10 % bioethanol. E10 vil fra nytår blive introduceret på tankstationer over hele landet og giver et væsentligt et bidrag til transportens CO2-reduktion. Det sker for at leve op til EU’s VE-direktiv, der kræver 10 % vedvarende energi i transporten i 2020. For vores branche og forbrugerne betyder det, at der samlet set vil blive iblandet 7,6 % biobrændstoffer i benzin og diesel fra 1.januar 2020 mod 5,75 % i dag.

Desværre gælder den øgede iblanding kun i et enkelt år, og kravet vil fra 1. januar 2021 igen blive sat ned til 5,75 %, som det nu har været i snart 10 år. Den politiske vurdering har simpelthen været, at det ellers vil blive for dyrt. Det nye årti indledes med andre ord med et skrækeksempel på, hvad dårlig lovgivning fører med sig – og så har vi ikke engang nævnt den etårige opfyldelse af EU’s brændstofkvalitetsdirektiv i 2020, som kan komme til at koste forbrugerne dyrt uden at levere reel klimaeffekt.

Den gode nyhed er, at den uholdbare situation i 2020 har fået flere politiske partier til at melde ud, at vi fra starten af det nye år skal se på, hvordan vi fremadrettet sikrer en langsigtet regulering, som både giver mening for forbrugerne, samfundet og klimaet. Her håber Drivkraft Danmark, at politikerne vil lade sig inspirere af vores 2050-plan. Med planen har vi foreslået, at iblandingskrav fremadrettet erstattes af mere langsigtede CO2-fortrængningskrav, som giver markedet et klart signal om at, vi alle skal arbejde hen imod en CO2-neutral fremtid. Med tre tankninger i sekundet i Danmark kræver det ikke mindst, at de grønne løsninger kommer op i skala og ned i pris.

Trods tossede lovgivningskrumspring i 2020 kan vi godt tillade os at gå optimistisk ind i det nye årti. Et bredt flertal i Folketinget har med en ambitiøs klimalov lagt en klar linje for, hvor vi skal hen. Nu er det op til os i erhvervslivet at levere realistiske, grønne løsninger. Klimapartnerskaberne er et vigtigt første skridt, som giver os mulighed for at finde løsninger på tværs. Næste skridt bliver, at få løsningerne ud og fungere i den virkelige verden. Det bliver et spændende nyt årti.