På konferencen Broen til fremtiden påpegede Professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet, at de forskellige sektorer i Danmark skal integreres bedre i det, han kalder det smarte energisystem. Her indgår varme- og transportsektorerne for eksempel i ét system med produktionen af sol- og vindmøllestrøm.

”Den billigste måde at lagre vindmøllestrøm er i varme- og transportsektoren, så det er vigtigt, at vi får lavet et system, hvor sektorerne er integrerede med hinanden. Det kan vi gøre med varmepumper, så noget af den overskydende vindmøllestrøm kan blive omdannet til varme, der kan lagres og blive brugt i fjernvarmeforsyningen. Men vi skal også bygge flere elektrolyseanlæg, der kan bruge overskudsstrøm til at lave brint, der kan bruges i transportsektoren sammen med biomassen”

Sammen med sine kollegaer fra Aalborg Universitet har Henrik Lund påvist, at et mere integreret energisystem kan gøre byer som Sønderborg og Aalborg CO2-neutrale ved at konvertere energi på tværs af sektorer. På den måde er det også muligt at undgå, at vi blot producere mere ren energi, der blot går til spilde, fordi den ikke udnyttes.

”Derfor synes vi heller ikke nødvendigvis, at det er særligt bæredygtigt at bygge højspændingsledninger til udlandet og sende vindmøllestrømmen ud af landet. Der giver det mere mening at integrere den overskydende elektricitet i varmepumper og elektrolyseanlæg”, afslutter Henrik Lund.