Gammel vin på nye flasker.

Den nye IPCC kommer ikke med nye tal, men den sammenstiller hovedkonklusioner fra de delrapporter og særrapporter, der er kommet fra IPCC i årene 2018-2022.

Groft sagt opsummerer den klimaets status, hvor vi er på vej hen, konsekvenserne af klimaforandringerne og vores mulighed for at tilpasse os – og endelig hvad der skal til for at kunne løse klimakrisen. 

“Vi har travlt,” siger energimyndighederne. Det har vi hele tiden haft.

For den nye sammenfatning understreger, at de klimabidrag fra verdens lande, som er meldt ind forud for COP26, ikke er nok, hvis vi skal overholde Parisaftalens målsætning om en global temperaturstigning et godt stykke under to grader. En temperaturstigning vil medføre markante konsekvenser for liv, biodiversitet og værdier, bl.a. fordi vi vil opleve mere ekstremt vejr.

For at bremse klimaforandringerne er der behov for mere global klimahandling end det, der allerede er på plakaten.

”Med 0,1 procent står vi i Danmark kun for en meget lille del af verdens udledninger – men med vores grønne ekspertise, viden og konkrete løsninger spiller vi en stor rolle i det globale klimaarbejde. I de her dage er jeg for anden gang vært, når ministre fra hele verden sætter gang i arbejdet frem mod COP28 – og til det er IPCC’s nyeste rapport et vigtigt indspark i arbejdet,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Ud over hurtig, global klimahandling peger rapporten også på, at der er brug for negative CO2-udledninger for at overholde Parisaftalen.

”Ifølge IPCC’s rapport ser vi ind i en fremtid, hvor el fra vedvarende energi er blevet billigere, og hvor vi ikke kan nå vores klimamål uden negative udledninger. Det er to spor, som vi i Danmark allerede forfølger. Vi skal udbygge meget mere VE, erstatte vores forbrug af kul, olie og gas med grøn strøm – og videreudvikle det nye, grønne erhvervseventyr i Nordsøen, som vi har sat i gang med den første lagring af CO2 i den danske undergrund, de første storskalatilladelser og den første aftale om international lagring af CO2,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.