Smart energi-puljen er nu åben for ansøgninger. Det meddeleler Energi og klimaministeriet. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere forskellige forsyningssystemer.

Ministeriet mener, der kan være store gevinster for både samfundet og forbrugeren ved at skabe større samspil mellem de forskellige forsyningssektorer som for eksempel el, vand, varme og gas.

Smart energi betyder, at energisystemerne tænkes mere sammen og indrettes mere fleksibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, når det blæser rigtig meget, og bruges som varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet tidspunkt.

Smart Energi-puljen støtter projekter, der integrerer flere forsyningssystemer 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer hermed interesserede parter til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Den samlede ramme for midler er på 4,1 mio. kr., som tildeles via tilsagn. Der er krav om egenfinansiering, da der maximalt kan gives tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning.

For at komme i betragtning til midler fra Smart energi-puljen, skal man indsende en ansøgning senest 24. oktober 2018.

Ansøgningsskemaet findes på energiministeriets hjemmeside og skal sendes til ek2@efkm.dk med kopi til jawih@efkm.dk .

Selvom tidsfristen er 24.oktober 2018 oplyser ministeriet at projekter, der har modtaget støtte, vil få besked inden udgangen af 2018.

Herlig med et ministerium med kort behandlingstid.