“Mindre bureaukrati – mere vækst” siger regeringen, men er det troværdigt. Lad os håbe, at der er handling bag ordenene. Lad os håbe, at der er vilje.

Regeringen har sat et mål om at gøre erhvervslivets byrder 4 mia. kr. lavere om året inden udgangen af 2020. Ved årsskiftet 2018-2019 havde regeringen netto lettet byrder for samlet set 1,5 mia.  Derfor satte regeringen i sommer turbo på arbejdet med at identificere snærende regler og administrative byrder. (Bemærk at udspillet ikke handler om skattelettelser).
Efter et halvt års intensivt arbejde kan regeringen nu lancere udspillet Mindre bureaukrati – mere vækst. Udspillet indeholder 42 initiativer, som fjerner bureaukrati og snærende regler for 2,6 milliarder kroner om året. Fratrækker man forventede byrder, som kommer frem mod 2020 (bla. miljøregulering), vil der dermed samlet set være lettet for 3,8 mia. kr. netto ved udgangen af 2020 i forhold 2015. Derefter er der to år endnu til at nå det sidste stykke i mål.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov :

”Den vigtigste dagsorden overhovedet for mig som erhvervsminister er at gøre det mindre besværligt at drive virksomhed. Derfor er jeg glad og stolt over, at vi nu leverer varen. Virksomheder skal bruge deres tid på deres forretning i stedet for på at udfylde skemaer og navigere i komplicerede regler. Mange regler er nødvendige for at forhindre forurening og andre gener for omgivelserne, men vores virksomheder bruger alt, alt for meget tid på bureaukrati og administrativt bøvl, og vi har pligt til at bekæmpe det”

Ud af de 2,6 milliarder kroners lempelser, kræves der politisk flertal for at realisere ca. 1,3 milliarder kroner, mens resten ikke kræver Folketingets medvirken og sættes i gang med det samme. (Bla. effektiviseringer af It-systemer i det offentlige). På forhånd er der dog kun politisk flertal imod et enkelt af initiativerne – nemlig afskaffelse af lukkeloven, som giver 84 millioner i lempelse. Resten vil der blive forhandlet med Folketinget om.

Fællesnævneren for initiativerne i udspillet er, at regeringen vil forenkle reglerne og de erhvervsrettede digitale løsninger, uden at gå på kompromis med de bagvedliggende formål.

Således indeholder udspillet en række initiativer på det digitale område. Blandt andet vil man sikre, at virksomhederne får bedre overblik over, hvad de skal gøre i mødet med det offentlige. Samtidig skal virksomhederne guides bedre igennem digitale indberetningsløsninger, så virksomhederne både sparer tid og kan føle sig trygge ved, at de lever op til reglerne på området.

Erhvervsminister, Rasmus Jarlov:

”Vi kan gøre meget for virksomhederne ved at skabe bedre sammenhæng mellem de digitale løsninger, vi allerede har, og ved at øge brugervenligheden. Alle der har prøvet at drive virksomhed ved, hvor irriterende det er at spilde tiden på offentlige digitale løsninger, der ikke virker, som de skal eller er umulige at forstå. Det skaber både frustration og utryghed for virksomhederne. Derfor søsætter vi nu en række initiativer, som skal forbedre de erhvervsrettede digitale løsninger. Fx lancerer vi en ny version af virk.dk-hjemmesiden, så virksomhederne får et bedre overblik over centrale krav og frister, som det offentlige stiller til netop deres virksomhed.”