Dagens VVS er i kontakt med EU-kommissær Margrethe Vestager. Hendes resort-område gennemførte grundlovsdag uanmeldt besøg hos flere firmaer rundt om i Europa. Det gælder firmaer, som sælger styren produkter til plastindustrien.

Som Margrethe Vestager skriver er ingen skyldige før det er bevist, og der kan gå noget tid.

Dagens VVS har bragt et andet emne op for Margrethe Vestager. Manglende overholdelse af EU`s tærskelværdien ved indkøb.

Der er stillet 4 konkrete spørgsmål til kommissæren:

I Danmark – som i andre EU-lande – gælder tærskelværdier for hvornår myndigheder, skal konkurrence-udsætte offentlige indkøb.

1.Hvad gør din kommission for at sikre at det sker?

2.Hvad sker der med offentlige myndigheder, der groft overtræder de gældende regler?

3.I Danmark har mange kommuner lagt forsyningsselskaber sammen i aktieselskaber. For disse selskaber, som er offentligt ejet, gælder disse tærskelværdier og regler vel også?

4.Kan man forestille sig, at en forsyning, der groft har set bort for gældende regler, og ikke konkurrenceudsat, skal betale borgere penge tilbage, hvis man kan bevise, at forsyningen/kommunen har købt ind til alt for høje priser?