Frasalg af en del af fiberforretningen og overskud i alle forretningsben skaber et ekstraordinært godt halvårsresultat i Norlys.

Norlys fortsætter fremgangen i et halvår, der har været præget af store udsving og prisstigninger på energimarkedet. Samtidig er regnskabet for første halvår af 2022 påvirket af en meget stor ekstraordinær indtægt som følge af frasalget af en minoritetsandel i koncernens fibernet.

– Vi står i en stærk position som samlet koncern, hvor vi nu for alvor høster synergierne efter fusionen til Norlys. Alle vores forretningsenheder bidrager til resultatskabelsen, og det viser styrken i den måde, vi har organiseret os på, siger Gert Vinther Jørgensen, CFO i Norlys.

De stigende energipriser medvirker til et stort omsætningsløft, men da det er tilsvarende dyrere at indkøbe energien, påvirker det ikke bundlinjen nævneværdigt.

Tradingselskab fuldt konsolideret

Resultatet af den primære drift (EBITDA) udgør ca. 1,7 mia. kr., hvilket er en fremgang på ca. 650 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Det skyldes blandt andet, at det delejede datterselskab Norlys Energy Trading for første gang er blevet fuldt konsolideret i koncernregnskabet.

– Vores tradingselskab tegner sig for en væsentlig del af resultatfremgangen. Et solidt finansielt beredskab er afgørende for at kunne agere på et volatilt energimarked, hvor vi skal stille store garantier, og det er i første omgang det, vi skal bruge overskuddet til, siger Gert Vinther Jørgensen.

Fraregnet Norlys Energy Trading går driftsindtjeningen frem med godt 100 mio. kr. Norlys’ kerneaktiviteter i form af driften af Danmarks største el- og fibernet samt salg af energi- og teleydelser til samlet 1,7 mio. slutbrugere genererer således et samlet driftsresultat (EBITDA) på ca. 1,2 mia. kr.

Ekstraordinær indtægt fra fibersalg

Norlys solgte i foråret en minoritetsandel på 35% af sit fibernet, og det trækker bundlinjen markant op. Den præcise salgspris er fortrolig, men den regnskabsmæssige nettoeffekt er på ca. 6,7 mia. kr. Samtidig resulterer den generelle udvikling i kapitalmarkedet i et urealiseret tab på selskabets værdipapirer og øvrige kapitalandele på ca. 500 mio. kr.

Det samlede resultat før skat udgør ca. 7,2 mia. kr.

– Fibersalget har været en vigtig milepæl, som gør det muligt at investere endnu mere i digitalisering og grøn omstilling til gavn for vores andelshavere, siger Gert Vinther Jørgensen.

Rekordhøje investeringer

2022 bliver således et år med et rekordhøjt investeringsniveau.

– Vi forventer at investere i omegnen af 3 mia. kr. i år. Vi har blandt andet en stor opgave i at sikre, at vores elnet kan understøtte den grønne omstilling, og vi har lovet alle vores andelshavere adgang til højhastighedsbredbånd inden udgangen af 2023. Oven i det sætter vi nu turbo på at udrulle ladestandere til elbiler, siger Gert Vinther Jørgensen.

Energi- og telekoncernen forventer fortsat fremgang i 2. halvår blandt andet drevet af en solid værdiskabelse i det 50 % delejede selskab Eurowind Energy, som er en af Europas førende udviklere af landbaserede vindmølle- og solcelleparker.