Solar skuffede ved fremlæggelsen af halvårsregnskabet for 2018.

Men:

“Vi forventer, at nå årets resultat, selvom 2.kvartal 2018 skuffede”, fastslår direktør  Jens Andersen.

Omsætningen for 2.halvår 2018 blev på 2,7 mia. – stort set på niveau med 2017.

Indtjeningen før skat blev på 52 mio. – stort set på samme niveau som 2017.

Hele første halvår ligger på en omsætning på 5,5 mia. DKK – på niveau med sidste år.

Indtjeningen før skat er dog faldet fra 147 mio. i 2017 til 105 mio. DKK.

Solars forventninger til 2018 er en omsætning på over 11 mia. og en indtjening på omkring 345 mio. kr.

En af Solars investeringer er Solar Polaris, som er et selskab, som satser på solvarme.

Her kom skuffende resultat for 2017 med et underskud på 16 mio. De 16 medarbejdere havde “kun” skabt en indtjening på 0,5 mio. – så der var ikke meget sol over det selskab.

Udviklingen ser ud til fortsat at skuffe, men det skal jo ses som en investering i et nyt forretningsområde.