7.november 2019 afholdes en spændende dag om den seneste udvikling indenfor indeklima.

Leverandører, entreprenører, forskere mødes. Og det krydres med en lille udstilling.

Læs det spændende program nedenfor.

”Big data” og ”Skyen” er begreber der er vundet frem gennem årenes løb – også når det gælder styring og regulering af indeklima. De tidligere kendte CTS-løsninger (Central Tilstandskontrol og Styring) erstattes nu med nyere IoT-løsninger (Internet of Things), hvor indeklimaet reguleres trådløst via WiFi. Producenter bag lægger dels vægt på, hvordan det økonomisk kan betale sig at investere i de trådløse løsninger men samtidig også, hvordan det bliver væsentligt nemmere at overvåge, styre og regulere indeklimaet.

PROGRAM

9.00 Indskrivning, morgenkaffe, udstilling

Kl. 10.00 Dagens program og et kig i ventilationseksperternes krystalkugle
Velkommen! Program for dagen! Noget om RF 40-60% og IoT og Funktionsafprøvning af indeklima under ét og noget om de store europæiske ventilatorproducenter (Ziehl-begg, Lodam, OJ mfl), som nu giver gratis adgang til monitoreringsdata, som en del af produkternes servicegrundlag. VELTEK og Teknologisk Institut byder velkommen.
Kristian Vielwerth, seniorprojektleder og
Christian Grønborg Nicolaisen, sektionsleder
Teknologisk Institut
Lennart Østergård, sektionschef
VELTEK Ventilation

Kl. 10.30 ”IoT i bygninger – Dataopsamling til bedre drift og design”
Indsamling af data fra IoT enheder i bygninger giver nye muligheder for at få indsigt i bygningens anvendelse. Data som kan bruges til at skabe øget komfort, billigere og grønnere bygningsdrift og ikke mindst: Indsigt for bygherren i om de designvalg, der er taget, fungerer efter hensigten. Men hvordan skaber man en samlet platform for de forskellige enheder og teknologier, som giver både bygherreog bygningsejer den relevante indsigt i data? Hør hvilke erfaringer der er gjort i dette ElForsk-projekt, som afsluttes nu.
Peter Weitzmann, konceptudviklingschef
NCC

Kl. 11.00 Demoprojekter med fokus på indeklima og smart brug af IoT.
I projekt ’dynamisk varmeregnskab’ måles indeklimaet online i alle lejemål, Lejernes betaling afhænger af om deres indeklima er godt, mindre godt eller ringe. Projektet omfatter ca. 1.000 boliger i Svendborg og Haderslev. I projekt ’behovsstyret ventilation’, installeres der indeklima målere og
VAV-spjæld (køkken og bad) i alle lejligheder. En Cloud-tjeneste styrer det nødvendige luftskifte i hver lejlighed ud fra indeklima målinger kombination med lokale vejrdata. Luftskiftet drosles ned til 0,15 l/s m2 når en lejlighed er tom (dispensation fra de gængse 0,3 l/s m2). Der anvendes trådløse LoRanetværk. Hør om beboernes erfaringer.
Göran Wilke, adm. direktør
IC-Meter

Kl. 11.30 Fra tidsbaseret til tilstandsbaseret vedligeholdelse af ventilationsanlæg
I dag sker vedligeholdelse af ventilationsanlæg på baggrund af det, man kalder en tidsbaseret vedligeholdelse, hvor der er anordnet levetider for de enkelte komponenter og herunder, hvornår de skal udskiftes. Men nu kan man ved hjælp af installerede sensorer på ventilationsanlæggene trådløst indsamle data om, hvornår de enkelte komponenter skal udskiftes og dermed sikre optimal brug af komponenterne. Hør mere om de praktiske erfaringer fra projektet i IDA- og DEAS-bygningerne i København.
Søren Draborg, produktchef
Teknologisk Institut

kl. 12.00 Frokostpause og udstilling

kl. 13.00 Plug’n’Play: Intelligent ventilation i etagebyggerier
Nyt batteridrevet udsugningsarmatur kan trådløst behovsstyre ventilationen ud fra sensoriske målinger af det enkelte rums temperatur og fugt. Ikke nok med at armaturet sikrer et minimalt energiforbrug, så er det også gjort væsentligt lettere for beboeren og bygningsejeren, da beboeren selv kan montere armaturet. Fordelene er altså mange, og i dette indlæg kan du høre mere om de mange fordele, og hvordan det fungerer i praksis.
Amalie Gunnar, konsulent
Teknologisk Institut

Kl. 13.30 Effektiv drift på Bornholm: ”Jeg overvåger lokaler og anlæg via min app”
På Bornholm råder man over en meget forskelligartet portefølje af bygninger til skoler og institutioner. Flemming Johansen er en lokal ildsjæl i driftsstaben som har implementeret monitorering og driftskontrol via WiFi, med brug af IoT-løsninger. Nogle steder via trådløse sensorer og LAN og andre steder via konventionelle CTS-anlæg. Bygninger, der ikke har CTS, kan nu overvåges effektivt via en app. Hør om de meget positive effekter, som for nyligt også har været præsenteret på Christiansborg.
Flemming Johansen, VVS-tekn., Projekt- og energiledelse
Bornholms Regionskommune

kl. 14.00 Fase II af Sund Bolig projekt: Nu bor der nogen i husene!
Realdania er nu langt inde i fase to af det spændende projekt om YES-, NOW- og NO-husene i Holstebro. De tre nabohuse, bygget efter hvert sit teknologikoncept for regulering af indeklima, har været beboet siden starten af 2019. Hver teknologiløsning har skulle stå sin prøve og der er løbende indsamlet data om hvordan det hele virker, – eller ikke virker! Alle parametre i klimahjulet er i spil. Dataindsamling om støj, træk, duft og andre oplevelser ved brug og drift af bygningerne afslører hvor det er gået. Hør erfaringerne, nu hvor projektet er gået fra teori til virkelighed…
Jørgen Søndermark, projektleder
Realdania By og Byg

Kl. 14.30 Et godt indeklima øger den personlige ydeevne
Tidligere undersøgelser har vist, at medarbejderes præstation øges, når de arbejder i et sundt indeklima. Et for nyligt afsluttet forskningsprojekt viser ligeledes, at kontormedarbejdere også selv oplever at kunne præstere og yde mere, når indeklimaet er godt. En investering i et godt indeklima kan altså ikke kun betale sig for kontorudlejerne, som kan spare penge på udgifter til energi, men det kan i den sidste ende også betale
sig for arbejdsgiverne, som får nytte at den øgede produktivitet. Hør mere om forskningsprojektets resultater, og hvorfor et godt indeklima er en god investering.
Pawel Wargocki, assoc. professor
Center for Energi & Indeklima, DTU – BYG