Lauridsen-Handel har aflagt regnskab for 2023. Det er et regnskab med svensk indflydelse.

Svenske Uniwater har i det forløbne år købt Lauridsen-Handel, og i regnskabet er der nye personer i de ledende roller. Svenske Carl Berglund, der er forretningsområdedirektør i Uniwater, er ny bestyrelsesformand. Der er kommet yderligere to svenskere ind i bestyrelsen sammen med Kim Lauridsen, der er ny adm. direktør.

Firmaets stifter Niels Arne Lauridsen er efter aftale fremover teknisk direktør i Lauridsen-Handel.

Tilbage til tallene.

Firmaet opgiver ikke omsætning. Bruttofortjenesten er på 24,3 mio. kr. Det er en nedgang på 5% i forhold til 2022. Og det følger markedsudviklingen.

Personaleudgifterne for de 20 ansatte er steget med 700.000 kr. til 13 mio. kr. Det er i gennemsnit ca. 650.000 pr. medarbejder.

Bundlinieresultatet viser et overskud på 9,9 mio. kr. Det er 1,7 mio. mindre end sidste år, men stadig et flot resultat.

Lageret er steget med 200.000 til 14,2 mio. kr., medens tilgodehavender hos kunder er faldet med 1,5 mio. kr. til 24,3 mio. kr.

Efter at der hvert år har været udbytte til ejerne – senest i 2022 på 9 mio. kr. – ja, så er der intet udbytte i 2023-regnskabet.