Den nye forbindelse, Kriegers Flak Combined Grid Solution, markerer et teknologisk
nybrud inden for grøn energi, som vil binde elnettet i Østdanmark og Nordtyskland
tættere sammen, når forbindelsen bliver taget i brug i dag 20.oktober 2020.

Med forbindelsen bliver det for første gang muligt både at sende grøn strøm direkte
fra vindmølleparkerne ud til forbrugerne og samtidig udveksle strøm mellem Danmark
og Tyskland. Dermed kommer vindenergi til at spille en endnu mere central
rolle i regionen.

”Den fælles forbindelse gennem havvindmølleparker mellem Danmark og Tyskland
markerer en milepæl i den grønne omstilling. Når vi forbinder havvindmølleparker
og igennem dem udveksler strøm med hinanden, er vi med til at binde Europa sammen
på en ny, grøn måde. Samtidig kan den nye teknologi bidrage med vigtige erfaringer
til de kommende danske energiøer, som skal levere grøn strøm i Nordsøen
og ved Bornholm,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Det er danske Energinet og tyske 50Hertz, som står for den nye forbindelse, der
blandt andet består af et undersøisk kabel på 400 MW – en kapacitet der svarer til
at forsyne 400.000 husstande.

På vindstille tidspunkter bliver den overskudende kapacitet stillet til rådighed for
markedet. Her sikrer helt ny teknologi og transformere, at spændingsforskellene
mellem tysk og dansk el bliver udlignet.
Et nyt avanceret overvågningssystem sikrer desuden, at kapaciteten i kablet mellem
Danmark og Tyskland hele tiden er optimalt udnyttet. Det er med til at sænke
prisen på strømmen og sikre stabil forsyning