Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling, og her er tekniske installationer til virksomheder og bygninger ingen undtagelse. Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt de næste fire år arbejde intensivt på at skabe ny viden og teknologiske services inden for energieffektive og bæredygtige installationer.

– Vi vil opbygge et nyt Udviklingsforum for Grønne Installationer, der skal sikre virksomhedernes udvikling og bidrage afgørende til de samfundsmæssige mål omkring energieffektivisering og bæredygtighed. Vores avancerede udviklingslaboratorier bliver omdrejningspunkt for forsknings- og udviklingssamarbejder, specialiserede test, dokumentation, demonstration, metodeudvikling og kompetenceopbygning, siger Ole Ravn, centerchef på Teknologisk Institut.

5 mio. ton mindre CO2
Målet er CO2-reduktion, flere arbejdspladser, øget konkurrenceevne, mere eksport og værdiskabelse for slutbrugerne. Vurderinger i forbindelse med klimaindsatsen peger på, at energieffektiviseringsindsatsen kan reducere den nationale CO2-udledning med 4-5 mio. ton årligt. Samtidig kan indsatsen sikre en tilhørende beskæftigelse på ca. 10.000 mandeår i perioden frem til 2030.

– Vi har fokus på tekniske installationer i bygninger, i industrien og i handels- og servicesektoren. De grønne installationer vil være intelligente og udnytte Internet of Things-teknologier, mens anvendelsen bliver støttet af brugervenlige dimensioneringsværktøjer og driftsmetoder. Samlet set vil indsatsen gavne indeklima og arbejdsmiljø, mens det samtidig optimerer produktionen, siger Ole Ravn.

Nye krav, men også nye muligheder
Den grønne omstilling giver danske virksomheder væsentlige udfordringer, når de skal opfylde nye krav og samtidig udnytte mulighederne optimalt. Inden for installationer skal erhvervslivet blandt andet opfylde omfattende krav knyttet til Ecodesign-direktivet, nationale og internationale standarder, mærkningsordninger og funktionsafprøvning.

– I udviklingsforummet vil vi bringe løsninger på banen, der kan hjælpe virksomhederne med at imødekomme de nye krav og samtidig få konkurrencemæssige fordele. Det er vigtigt for os, at løsningerne kan markedsføres og implementeres hurtigt, så de kan medvirke til at indfri danske og internationale klimamål, siger Ole Ravn.

Infoboks:
Grønne installationer dækker bredt udvikling, test, dokumentation, implementering og drift af installationer til varmeforsyning, opvarmning, varmt vand, ventilation, belysning, bygningsintegreret/decentral vedvarende energi, lagring af energi i tilknytning til installationer, samt industrielle processer som køle-, fryse- og pumpeanlæg, procesventilation, kedelanlæg, inddampnings- og destillationsanlæg mv.