Udvikling af nye systemer til at rense drikkevand med sollys, til afsaltning, til opsporing af lækager i rør og til genanvendelse af vand brugt til bilvask. Det er nogle af de projekter, som 11 startup-virksomheder og 10 studenterprojekter præsenterer til finalerne i Next Generation Water Action, NGWA. Finalerne afholdes på DTU Skylab, og studerende fra Indien, Korea, Ghana og Kenya deltager virtuelt fra nationale events via de danske ambassader i deres hjemlande.

”Next Generation skal engagere unge studerende i at løse de store klimaudfordringer. Initiativet trækker på innovation og teknologier fra partnere og universiteter i projektet, og engagerer de studerende i at løse konkrete problemer på vandområdet i de deltagende lande. Det giver de unge et stærkt internationalt netværk, der kan hjælpe dem på vej,” siger Marie Pollmann-Larsen, der er projektleder for NGWA.

De studerende i NGWA har siden kickoff på initiativet i februar arbejdet med at udvikle deres løsningsforslag i en proces med bootcamps, coaching-sessioner og oplæg fra eksperter. De studerende har grupperet sig inden for fem udfordringer, der er stillet af både danske og internationale virksomheder og organisationer fra vandsektoren.

I en af udfordringerne beder den danske virksomhed Grundfos de studerende give bud på at genvinde knappe eller ikke-vedvarende ressourcer fra spildevand eller saltvandstrømme for at reducere miljøpåvirkningen af vandbehandlingsprocesser. I en anden udfordring efterlyser Rambøll bud på, hvordan en by som Rio de Janeiro med en enorm uformel sektor og stigende befolkning kan tilpasse sig et skiftende klima, når de officielle datasæt ikke er tilstrækkelige til at foretage en risikovurdering.

Alle 100 studerende deltager i semifinalerne den 12. maj, hvor 10 projekter udvælges til at være med i finalerne den 18. maj. I finalerne dyster de studerende om at blive den bedste danske og bedste internationale studentergruppe, og der er tilsvarende kategorier for de startups, som er med i initiativet. Seks vindere får legater til at deltage i vandkongressen 2022, inkl. rejse, ophold og konferenceadgang til alle dagene, og dermed en platform til at videreudvikle deres projekter og styrke deres netværk i vandsektoren.

5 millarder euros femdobles

Mens mange lande og regioner plages af vandmangel, har andre lande for meget vand. Eller rettere for meget vand de forkerte steder – og ofte for pludseligt.
Oversvømmelser er et velkendt problem, men klimaforandringer og urbanisering har flyttet problemerne til nye områder og øget omfanget markant.

Den samlede regning for skaderne i forbindelse med oversvømmelser for forsikringsselskaberne i EU de seneste 15 år løber ifølge Europa-Kommissionen op i 25 mia. euro. Der har været en stigende tendens over perioden, så den årlige udgift nu ligger på knap 5 mia. euro. Ifølge det europæiske miljøagentur vil tallet blive femdoblet frem mod 2050.

I betragtning af de store omkostninger og menneskelige tragedier er det ikke overraskende, at håndtering af vand fra skybrud og andre oversvømmelser står højt på den internationale dagsorden. Det gælder også stigende vandstande i havet og stormflod samt det særlige problem, at havvand trænger ind i grundvandsmagasiner, så grundvandsspejlet mange steder står nærmest permanent højt, og de øgede mængder af regn ikke når at trænge dybt ned i undergrunden.