Et ny forskningssamarbejde skal via pyrolyseteknologi reducere COaftrykket fra flere store industrier og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Teknologien er en videreudvikling af FLSmidths patenterede affaldsbehandlingsreaktor, der allerede i dag kan sikre anvendelsen af en høj mængde af affald som brændsel på cementfabrikker, og som derved kan mindske afhængigheden af fossile brændsler. I det nye projekt CircFuel vil teknologien blive videreudviklet, så det anvendte affald både leverer energi til cementproduktionen og et flydende brændstof med et lavt COaftryk.

”Circfuel projektet sigter mod at bruge cementprocessen til at omdanne organisk affald til værdifulde kulbrinter, der skal bruges som erstatningsbrændstof i transportsektoren. Takket være dette kan affaldsdeponering og forbrænding undgås, udvinding af fossile brændstoffer til transport kan reduceres, og cementfabrikker kan blive en del af den grønne omstilling. Vi er glade for at være en del af et så stort konsortium, og håber at dele resultater meget snart,” udtaler Thomas Petithuguenin, Head of Research and Innovation, Cement, FLSmidth A/S og formand for projektets styregruppe.

Projektsamarbejdet er initieret af FLSmidt og DTU. Projektet ledes af DTU Kemiteknik og består derudover af DTU Management, FLSmidth, Dampskibsselskabet Norden, MAN Energy Solutions SE, Topsøe, Geminor, og Finnsementti Oy.

”Vi ser store muligheder for, at DTU’s viden om pyrolyse og katalyse, som er opbygget igennem mange års forskning, via industrisamarbejdet i dette projekt kan nyttiggøres i en teknologi, som kan blive udbredt globalt,” udtaler Peter Arendt Jensen, Seniorforsker ved DTU Kemiteknik og projektleder på CircFuel projektet.

Udvikling af teknologien

I projektet vil der blive udført en videreudvikling af FLSmidths reaktor der er baseret på såkaldt pyrolyse, hvor fast affald omsættes til gas, væske og en koksrest. Teknologien vil blive videreudviklet med henblik på at få en høj produktion af flydende brændsel, og forskellige teknologier til opgradering af væskens brændselsegenskaber vil blive undersøgt.

Anvendelse af det flydende pyrolyseprodukt vil blive undersøgt via tre forskellige procesruter. Dette inkluderer direkte anvendelse af det flydende brændsel, en delvis katalytisk opgradering placeret på cementanlægget og en ekstern fuld hydrogenering af pyrolyseolien.

Forskellige anvendelser af pyrolyseolieprodukterne vil også blive undersøgt. Dette inkluderer anvendelse direkte på cementfabrikken, anvendelse som skibsbrændstof og som fødestrøm til raffinaderier, hvorved der kan tilvejebringes brændstoffer til sektorer som tung trafik og flybrændstoffer.