Afløbsdronningen er navnet på en ny bog, som er på vej på markedet.

Den lanceres ved kloakmessen i Fredericia i januar 2024. Her vil afløbsdronningen, Inge Faldager også være tilstede og signere bogen.

Kloakker, gader og byer udfordres

Den stigende og mere intense som regn, som opleves hyppigere på grund af klimaforandringer skal håndteres af vand- og afløbsbranchen i Danmark.

Det er vigtigt at alle medarbejdere kommer med og bliver inspireret til at ville løse disse udfordringer. Det løser bogen.

Bogen, der inspirerer

Ved at lave en letlæselig bog, der fanger læsernes interesse, bliver særligt den ikke særlig faglig uddannede inspireret til at tænke nyt. Nytænkning er nøgle ord i bogen.

Bogens opbygning:

Biografier er populære. Derfor er denne bog opbygget med 50% biografi om en  af branchens personligheder ingeniør Inge Faldager, der i mere end 40 år har arbejdet på Teknologisk Institut, lavet regler og normer og uddannet  kloakmestre i Danmark.

De andre 50% er beskrivelse af tekniske emner og løsninger samt de udfordringer, som klimaændringerne giver.