Sidste års nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 pct. i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 pct. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen netop har offentliggjort.

Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 8,5 pct., og faldet slog især igennem i et mindre forbrug af fossile brændsler. Forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 21 pct. og 14,1 pct., mens forbruget af olieprodukter blev reduceret med 13 pct. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi mm. med 1 pct. sidste år. En del af faldet i forbruget i 2020 skyldes covid-19-pandemien.

Ikke overraskende var det især salget af jetbrændstof til indenrigs- og udenrigsluftfart, der sidste år tog et dyk på ca. 65 pct. efter en generel stigende trend fra 2015 til 2019. Salget af benzin, der primært anvendes til transport, faldt markant i marts, april og maj måned 2020, hvorefter salget rettede sig op til tidligere års niveau.

Stort fald i CO2-udledningen fra energiforbrug

Som konsekvens af det store fald i forbruget af fossile brændsler faldt de faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug med 12,4 pct. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimporten og klimafluktuationer var faldet i CO2-udledningen 10,2 pct. sidste år.

CO2-udledningen fra vores forbrug af energi udgør kun en delmængde af Danmarks samlede drivhusgasudledning. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil i 2022 offentliggøre en endelig opgørelse over Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, der også omfatter øvrige udledninger som fx landbrugets udledning af metan og lattergas, industrielle processer mm.