PSO-tariffen for 3. kvartal 2018 er fastsat til 8,6 øre per kWh. Det er væsentlig under PSO-tariffen for 2. kvartal 2018, hvor den var 14,7 øre. Næsten en halvering.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 322 kr./MWh (32,2 øre/kWh) i Østdanmark og på 317 kr./MWh (31,7 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er væsentlig højere end for det forudgående kvartal. De højere forwardpriser er med til at sænke udgifterne til støtteberettiget produktion i forhold til det forudgående kvartal betragteligt, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker. Vindproduktionen samt produktion fra biomasse- og grundbeløbsværker er typisk lavere i 3. kvartal, hvilket ligeledes påvirker tariffen i nedadgående retning. Samlet set ligger PSO-tariffen for 3. kvartal 2018 væsentligt lavere end for 2. kvartal 2018, hvor den var 14,7 øre/kWh.

Med PSO-aftalen blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia.kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2017. Dette bidrager til en lavere gennemsnitlig PSO-tarif i 2018 end i 2017.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes på nuværende tidspunkt at blive 13,3 øre/kWh og var i 2017 på 15,5 øre/kWh.

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen, strømproduktion og elforbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.